ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

(2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων με καταληκτική ημερομηνία τις 04 Οκτωβρίου 2022)

Βασική Δράση 1 – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – Ανταλλαγές Νέων,

Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας,

Δραστηριότητες συμμετοχής των νέων

 

Αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
2022-3-CY02-KA152-YOU-000092866 Dione Youth Organization Gamified Generation KA152 – Youth Exchange
2022-3-CY02-KA152-YOU-000093228 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA Exercise in the Environment is part of our Common European Culture. GymNaturals KA152 – Youth Exchange
2022-3-CY02-KA152-YOU-000097358 Dione Youth Organization GENDERTOPIA: the dream of a more equal society KA152 – Youth Exchange
2022-3-CY02-KA153-YOU-000093223 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA Innovate To Elevate (INTEL) KA153 – Mobility of Youth workers
2022-3-CY02-KA154-YOU-000092720 Active Zone Outdoor Mountains are for ALL KA154 – Youth Participation Activities

 

Αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατά την ποιοτική αξιολόγηση επειδή δεν συγκέντρωσαν την απαραίτητη βαθμολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
2022-3-CY02-KA152-YOU-000102747 POLITISTIKOS LAOGRAFIKOS OMILOS DASOUS ACHNAS Highlighting traditional professions for the preservation of cultural heritage KA152 – Youth Exchange
2022-3-CY02-KA152-YOU-000098984 Ayii Anargiri of Larnaca Youth United Imagine KA152 – Youth Exchange
2022-3-CY02-KA152-YOU-000102872 Ayii Anargiri of Larnaca Youth United This Land is Your Land KA152 – Youth Exchange
2022-3-CY02-KA152-YOU-000102632 PLANBE PLAN IT BE IT Career In Action Part IV KA152 – Youth Exchange
2022-3-CY02-KA152-YOU-000097478 LAOGRAFIKOS OMILOS AVGORITISSA FONI Take a Brain Break KA152 – Youth Exchange
2022-3-CY02-KA152-YOU-000098934 RADUGA NA KIPRE “Individuality as part of unified whole” ecological inclusion workshops KA152 – Youth Exchange
2022-3-CY02-KA153-YOU-000102314 IDRYMA ERGODOTISIS EKPEDEFSIS NEOLEAS (IEEN) You(th) Care KA153 – Mobility of Youth workers
2022-3-CY02-KA153-YOU-000097630 AGECARE (CYPRUS) LTD Let’s get digital KA153 – Mobility of Youth workers
2022-3-CY02-KA153-YOU-000102952 PLANBE PLAN IT BE IT Emotional Intelligence in Youth Work KA153 – Mobility of Youth workers
2022-3-CY02-KA154-YOU-000092732 Make it Happen Think globally, act locally KA154 – Youth Participation Activities
2022-3-CY02-KA154-YOU-000100507 LYKEIO LINOPETRAS Migration and missing children KA154 – Youth Participation Activities

 

 

Αιτήσεις σε λίστα αναμονής λόγω μη διαθεσιμότητας κονδυλίων στο συγκεκριμένο κύκλο

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2022-3-CY02-KA153-YOU-000103011 BLUE CHERRY ACADEMY FOR YOUTH AND ADULTS Digital Storytelling for Youth Work KA 153 – Mobility of Youth workers 62
2022-3-CY02-KA153-YOU-000092501 Organization for Promotion of European Issues Digital Youth: Preparing Youth Workers for a Digital World KA 153 – Mobility of Youth workers 61

 

Αιτήσεις που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

 1. KA152 – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές Νέων»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2022-3-CY02-KA152-YOU-000100663 PLANBE PLAN IT BE IT Trade Cherry 73 € 30,087.00
2022-3-CY02-KA152-YOU-000093147 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA Culture and Arts for Inclusion (CAFIN)» 72 € 37,582.00
2022-3-CY02-KA152-YOU-000093348 ARGONAFTES We Meet Together for Equality 70 € 23,689.00
2022-3-CY02-KA152-YOU-000099785 CULTURAL INTERACTION Entrepreneurship Skills in Green ICT combating Youth Unemployment 68 € 27,949.00
2022-3-CY02-KA152-YOU-000092803 Make it happen I Dream Green 67 € 25,580.00
2022-3-CY02-KA152-YOU-000099786 Generation Without Borders Youth autonomy from social influence as a source of self-efficacy 67 € 29,432.00
2022-3-CY02-KA152-YOU-000102515 Fabrika Kollektiv Stories Unfold 67 € 23,494.00
2022-3-CY02-KA152-YOU-000093045 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA FAIR TRADE and RESPONSIBLE CONSUMERS (FTRC) 66 € 46,186.00
2022-3-CY02-KA152-YOU-000093046 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA Embrace Your Voice (EMYOUVO) 64 € 35,447.00
2022-3-CY02-KA152-YOU-000093762 Generation Without Borders Too cheap to buy trojans 64 € 37,387.00
2022-3-CY02-KA152-YOU-000102579 PLANBE PLAN IT BE IT Upcycling With YOUth 64 € 28,623.00
2022-3-CY02-KA152-YOU-000092593 ARGONAFTES Hug to Health Life 63 € 37,411.00
2022-3-CY02-KA152-YOU-000099047 Ayii Anargiri of Larnaca Youth United (Enosi Neon Agion Anargiron Larnacas) Livin’ on a Prayer 62 € 41,766.00
2022-3-CY02-KA152-YOU-000100141 ENIEA DIMOKRATIKI ORGANOSI NEOLEAS ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ – ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ 60 € 34,983.00

 

 1. KA153 – Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2022-3-CY02-KA153-YOU-000102585 IDRYMA ERGODOTISIS EKPEDEFSIS NEOLEAS (IEEN) Level up your leadership skills 74 € 24,380.00
2022-3-CY02-KA153-YOU-000096497 SIRA Impact Hub emBODYme 73 € 21,580.00
2022-3-CY02-KA153-YOU-000093793 Youth Flair 3D Storytelling 72 € 29,161.00
2022-3-CY02-KA153-YOU-000099117 ARGONAFTES Supporting Volunteers 4 Stepping up Quality 72 € 34,293.00
2022-3-CY02-KA153-YOU-000092898 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA cREating a Safe sPacE for inClusiviTy, sexual and ReprodUctive non-forMal education for youth workers: reSPECTRUm 69 € 35,029.00
2022-3-CY02-KA153-YOU-000092718 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA CREating with ACt and arTs a safe envIronment in Our ceNters CREACTION 67 € 38,467.00
2022-3-CY02-KA153-YOU-000102064 Moufflons Sports Going Green 67 € 24,321.00

 

 1. KA154 – Δραστηριότητες συμμετοχής των νέων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2022-3-CY02-KA154-YOU-000103304 Oxygono Legislation matters, youth matters! 83 € 36,600.00
2022-3-CY02-KA154-YOU-000100466 SYMVOYLIO NEOLAIAS KYPROU Are you(th) voting in the upcoming european elections?» 78 € 14,425.00
2022-3-CY02-KA154-YOU-000100581 Youth Dynamics Break the silence, Stop domestic violence 77 € 49,518.00
2022-3-CY02-KA154-YOU-000100410 Evropaeeko Keenovuleeo Neon Keepru (European Youth Parliament Cyprus) National Session of EYP Cyprus 2023 73 € 22,000.00
2022-3-CY02-KA154-YOU-000102638 Centre for Entrepreneurial Development, Alliance and Research (CEDAR) Ltd Διαβούλευση μεταξύ νέων και Φορέων Χάραξης Πολιτικής 67 € 59,600.00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

(2ου & 3ου κύκλου υποβολής αιτήσεων – 04 Οκτωβρίου 2022)

Βασική Δράση 2 –Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας & Συμπράξεις Συνεργασίας

 

Αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας

 

 1. ΚΑ210 – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
2022-3-CY02-KA210-YOU-000095654 Vernian RTI MINE-CITY: a digital tool to engage young citizens
2022-3-CY02-KA210-YOU-000096739 Oxygono Digital Intervention on Women’s Sexual and Reproductive Rights
2022-3-CY02-KA210-YOU-000099949 Polychoros Voroklinis European Green Deal, from youth to local authorities

 

 1. ΚΑ220 – Συμπράξεις Συνεργασίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
2022-2-CY02-KA220-YOU-000099494 Friends of the Earth Cyprus Youth-centered participatory video and dialogue as a tool for empowering young people to tackle climate crisis and offer greener solutions – GREENVIDIALOGUE

 

Αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατά την ποιοτική αξιολόγηση επειδή δεν συγκέντρωσαν την απαραίτητη βαθμολογία

 

 1. ΚΑ210 – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
2022-3-CY02-KA210-YOU-000092847 CTLOCOLLEGE Expanding European Youth Entrepreneurship

 

 1. ΚΑ220 – Συμπράξεις Συνεργασίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
2022-2-CY02-KA220-YOU-000099255 UKEMED (GLOBAL) Ltd Youth Against Ageism 2.0

Αιτήσεις σε λίστα αναμονής λόγω μη διαθεσιμότητας κονδυλίων στο συγκεκριμένο κύκλο

 

 1. ΚΑ210 – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας – €60,000
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2022-3-CY02-KA210-YOU-000092934 MindSpin Union of Equality 78
2022-3-CY02-KA210-YOU-000101645 EFTOPIA LTD Once Upon a Gender 78
2022-3-CY02-KA210-YOU-000093016 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA Sustainable Food with Reuse, Reduce and Recycle 77
2022-3-CY02-KA210-YOU-000099178 RESEARCH AND EDUCATION OF SOCIAL EMPOWERMENT AND TRANSFORMATION-RESET LTD Boosting environmental literacy of vulnerable young people via the delivery of eco-practices through arts and theatre – ENVIRONART 77
2022-3-CY02-KA210-YOU-000097347 Dione Youth Organization Boost Environmental Communication: tools and methodology to better communicate environmental issues to youngsters 76
2022-3-CY02-KA210-YOU-000100871 AK ANAGLYFO CONSULTING LTD Green Entrepreneurship for Youth with Fewer Opportunities through basic Digital Skills 76
2022-3-CY02-KA210-YOU-000101547 SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LIMITED GirlsLeadership 76
2022-3-CY02-KA210-YOU-000092640 ARGONAFTES Youth in Permaculture 75
2022-3-CY02-KA210-YOU-000092776 ARGONAFTES DigitALL 68
2022-3-CY02-KA210-YOU-000097550 ECECT  European Centre for Emerging Competencies and Technologies Financial Literacy for HE students 68
2022-3-CY02-KA210-YOU-000095341 MAKING ART MEETING ART (M.A.M.A) LTD  PROmotion of SEEDs BIOdiversity and Culture through COOKing 64
2022-3-CY02-KA210-YOU-000093315 Network for European Citizenship and Identity Jobs in Blocks! 60

 

 1. ΚΑ220 – Συμπράξεις Συνεργασίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2022-2-CY02-KA220-YOU-000099422 FREDERICK UNIVERSITY Claiming open green public spaces as a safe haven for young people to meet-up and upskill 67
2022-2-CY02-KA220-YOU-000100331 HFC HOPE FOR CHILDREN CRC POLICY CENTER IPLAY2: Inclusion and Participation of chiLdren with disAbilitY in sports 67
2022-2-CY02-KA220-YOU-000092252 Yes we can Organisation LTD RISEapp! 61

 

Αιτήσεις που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

 

ΚΑ210 – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2022-3-CY02-KA210-YOU-000093826 G.P. MIND THE GAME DEVELOPMENT LTD Fostering the re-integration of rehabilitated young women through Ecotourism opportunities 91  € 60,000.00
2022-3-CY02-KA210-YOU-000099340 RESEARCH AND EDUCATION OF SOCIAL EMPOWERMENT AND TRANSFORMATION-RESET LTD Comics foR LGBTQIA+ Anti-discrimination and rigHts – CRASH 84  € 60,000.00
2022-3-CY02-KA210-YOU-000092687 Active Zone Outdoor Blue Deal – Towards a Bluer Ocean 82  € 60,000.00
2022-3-CY02-KA210-YOU-000095855 CIIM INNOVATIONS LIMITED Building Financial Skills and Concepts for youth people 73 € 30,000.00
2022-3-CY02-KA210-YOU-000093982 KIPRIAKOS ORGANISMOS KENTRON NEOTITAS KOKEN LTD You(th) can THRIVE! Enhancing adaptability, resilience and learnability skills in young employees. 71  € 30,000.00

 

ΚΑ220 – Συμπράξεις Συνεργασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2022-2-CY02-KA220-YOU-000095800 B.E Base Element Ltd Re-motivate young NEET women to enter the labour market by building their personal branding through gamified training 84 € 250,000.00
2022-2-CY02-KA220-YOU-000095422 3on3 Cyprus LTD Forging the inclusion of persons with disabilities in climate action through 3×3 basketball urban sport 79 € 250,000.00
2022-2-CY02-KA220-YOU-000100271 Cross Culture International Foundation Cyprus Well of Values: Youth as a Social Media Values Promoter 70 € 250,000.00
2022-2-CY02-KA220-YOU-000100524 DOUMAG LTD Promoting Entrepreneurship among Young People with Migrant Background, focusing on the Trade of Natural Products 69 € 250,000.00
2022-2-CY02-KA220-YOU-000101622 NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI Superheroes 65 € 120,000.00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

 (1ου κύκλου υποβολής αιτήσεων – 23 Φεβρουαρίου 2022)

Βασική Δράση 1

 • Διαπιστευμένα σχέδια για κινητικότητα στον τομέα της νεολαίας
 • Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – Ανταλλαγές Νέων
 • Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας
 • Δραστηριότητες συμμετοχής των νέων

 

Αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
2022-1-CY02-KA152-YOU-000053794 Dione Youth Organization “Another Opening, Another Show” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους -«Ανταλλαγές νέων»
2022-1-CY02-KA152-YOU-000058312 Organization for Promotion of European Issues “Social media a New Ally for Peacebuilding” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων»
2022-1-CY02-KA152-YOU-000064746 Cross Culture International Foundation Cyprus “Young Rescuers VS Online Threats” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων»
2022-1-CY02-KA152-YOU-000069789 PLANBE PLAN IT BE IT “Upcycling With YOUth” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων»
2022-1-CY02-KA152-YOU-000070487 ENIEA DIMOKRATIKI ORGANOSI NEOLEAS “ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ – ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων»
2022-1-CY02-KA152-YOU-000071222 POLITISTIKO ERGASTIRI AYION OMOLOYITON “Merry Go P.A.R.K. (Playing through Arts, Respect & Knowledge)” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων»
2022-1-CY02-KA153-YOU-000066798 Stressball “FAKE NEWS” ΚΑ153-YOU- Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας
2022-1-CY02-KA153-YOU-000070489 Organization for Promotion of European Issues “Booster Dose of Digital Shot in Youth Work” ΚΑ153-YOU- Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας
2022-1-CY02-KA153-YOU-000071704 ARGONAFTES “GAME ON” ΚΑ153-YOU- Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας

 

Αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατά την ποιοτική αξιολόγηση επειδή δεν συγκέντρωσαν την απαραίτητη βαθμολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
2022-1-CY02-KA152-YOU-000067482 PLANBE PLAN IT BE IT “Trade Cherry” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων»
2022-1-CY02-KA152-YOU-000054078 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “Find Your Life’s Purpose create your pathway to life (FICREYOU)” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων»
2022-1-CY02-KA152-YOU-000069143 Ayii Anargiri of Larnaca Youth United (Enosi Neon Agion Anargiron Larnacas) “H νεολαία αρνείται να τα παρατήσει” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων»
2022-1-CY02-KA152-YOU-000058379 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “Elimination of Early Stage TAboo (EESTA)” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων»
2022-1-CY02-KA153-YOU-000063195 IDRYMA ERGODOTISIS EKPEDEFSIS NEOLEAS (IEEN) “Take Care of You(th)” ΚΑ153-YOU- Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας
2022-1-CY02-KA153-YOU-000051906 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “CREating with ACt and arTs a safe envIronment in Our ceNters CREACTION” ΚΑ153-YOU- Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας
2022-1-CY02-KA153-YOU-000072003 PLANBE PLAN IT BE IT “Emotional Intelligence in Youth Work” ΚΑ153-YOU- Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας

 

Αιτήσεις σε λίστα αναμονής λόγω μη διαθεσιμότητας κονδυλίων στο συγκεκριμένο κύκλο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2022-1-CY02-KA152-YOU-000052607 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “Culture and Arts for inclusion (CAFIN)” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» 69.00
2022-1-CY02-KA152-YOU-000058636 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “Exercise in the Environment is part of our Common European Culture, CymNaturals” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» 69.00
2022-1-CY02-KA152-YOU-000052603 Generation Without Borders “Too cheap to buy trojans” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» 68.00
2022-1-CY02-KA152-YOU-000069712 Fabrika Kollektiv “Building Rainbows – Art as a meditator of Peace” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» 67.00
2022-1-CY02-KA152-YOU-000055037 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “Speak UΡ Your FEeLings (SUPYFEL)” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» 66.00
2022-1-CY02-KA152-YOU-000060540 LAOGRAFIKOS OMILOS AVGORITISSA FONI “Take a Brain Break” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» 64.00
2022-1-CY02-KA152-YOU-000058692 FILOI ATOMON ME IDIKES ANAGGES – H AGAPI “”Μένουμε σπίτι” εξαιτίας του κορονοϊού, αλλά δεν μένουμε χωρίς δραστηριότητες και κοινωνικές δράσεις!” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» 62.00

 

Αιτήσεις που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

 

 1. ΚΑ151 – Διαπιστευμένα σχέδια για κινητικότητα των νέων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2022-1-CY02-KA151-YOU-000053968 Network for European Citizenship and Identity 218.255,00
2022-1-CY02-KA151-YOU-000063016 POLITISTIKO ERGASTIRI AYION OMOLOYITON 60.980,00

 

 1. KA152 – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές Νέων»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2022-1-CY02-KA152-YOU-000069552 Filodasikos Syndesmos Agrou “Together 4 our planet” 88.00 € 30.940,00
2022-1-CY02-KA152-YOU-000069825 CULTURAL INTERACTION “Young Europeans in the battle against disinformation” 83.00 € 31.048,00
2022-1-CY02-KA152-YOU-000070957 Youth Dynamics “yEUth” 82.00 38.637,00
2022-1-CY02-KA152-YOU-000069145 Ayii Anargiri of Larnaca Youth United (Enosi Neon Agion Anargiron Larnacas) “Games 4 all” 81.00 € 44.530,00
2022-1-CY02-KA152-YOU-000069899 Filodasikos Syndesmos Agrou “EuroArts” 80.00 28.607,00
2022-1-CY02-KA152-YOU-000062371 Youth Flair “The Hidden Power of Emotional Intelligence” 80.00 24.616,00
2022-1-CY02-KA152-YOU-000070402 LAOGRAFIKOS OMILOS AVGORITISSA FONI “Art pathways in the digital era for Youth across Europe” 78.00 26.168,00
2022-1-CY02-KA152-YOU-000056494 POLITISTIKOS LAOGRAFIKOS OMILOS DASOUS ACHNAS “Ruralville” 76.00 33.568,00
2022-1-CY02-KA152-YOU-000071514 ARGONAFTES “Ambassadors+: nEU Youth Generation of Erasmus+ Ambassadors” 76.00 57.892,00
2022-1-CY02-KA152-YOU-000071955 Youth Dynamics “Active youth in the Digital Era” 75.00 34.831,00

 

 1. KA153 – Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2022-1-CY02-KA153-YOU-000069987 AGECARE (CYPRUS) LTD “United For Tolerance” 83.00 24.653,00

 

2022-1-CY02-KA153-YOU-000051900 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “Digital Empathy (DIGEM)” 77.00 38.876,00

 

2022-1-CY02-KA153-YOU-000051901 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “Re-Establish Diversity and Inclusion in Environmental Locations (REDIEL)” 76.00 38.149,00

 

2022-1-CY02-KA153-YOU-000053886 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “Power of IMPROvisation (PIMPRO)” 76.00 36.722,00

 

2022-1-CY02-KA153-YOU-000070472 Dione Youth Organization “AES – Alternative Economy for Sustainability” 73.00 25.260,00

 

2022-1-CY02-KA153-YOU-000057920 CULTURAL INTERACTION “Your Voice, Your Voice” 73.00 36.005,00

 

2022-1-CY02-KA153-YOU-000058486 Youth Flair “Treasure Hunting Games and Creative Communication 2nd Edition” 70.00 28.685,00

 

2022-1-CY02-KA153-YOU-000070007 PLANBE PLAN IT BE IT “It’s all Green to me” 66.00 23.033,00

 

 

 1. KA154 – Δραστηριότητες συμμετοχής των νέων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2022-1-CY02-KA154-YOU-000070894 SYMVOYLIO NEOLAIAS KYPROU “National Youth Councils for E-Democracy” 82.00 16.710,00
2022-1-CY02-KA154-YOU-000071949 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “Participation beyond voting” 68.00 40.000,00
2022-1-CY02-KA154-YOU-000067246 ENIAIA DIMOKRATIKI ORGANOSI NEOLAIAS LARNACAS “Ενημερώνομαι – Εμπιστεύομαι – Συμμετέχω!” 60.00 32.500,00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ “ΝΕΟΛΑΙΑ”

( 1ου κύκλου υποβολής αιτήσεων – 23 Μαρτίου 2022)

Βασική Δράση 2 –Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας & Συμπράξεις Συνεργασίας

Αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
2022-1-CY02-KA220-YOU-000086023 LOVILA LIMITED “Empowering youth to face the contemporary environmental problems and be the agents of change.” ΚΑ220 – Συμπράξεις Συνεργασίας
Αιτήσεις σε λίστα αναμονής λόγω μη διαθεσιμότητας κονδυλίων στο συγκεκριμένο κύκλο
 1. ΚΑ210 – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας – €30,000
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. 2022-1-CY02-KA210-YOU-000081519 Make it Happen “e-partiplay” 69.00 €30.000,00

 

 ΚΑ210 – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας – €60,000
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1 2022-1-CY02-KA210-YOU-000081159 Active Zone Outdoor “Blue Deal – Towards a Bluer Ocean” 82.00 €60.000,00
2. 2022-1-CY02-KA210-YOU-000080842 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “The 3 R’s in food waste and packaging” 73.00 €60.000,00
3. 2022-1-CY02-KA210-YOU-000081114 ARGONAFTES “DigitALL” 72.00 €60.000,00
4. 2022-1-CY02-KA210-YOU-000081763 MindSpin “Union of Equality” 72.00 €60.000,00
5. 2022-1-CY02-KA210-YOU-000082776 Cyprus National Commission for UNESCO “Mediterranean Diet Journeys for Sustainability” 72.00 €60.000,00
6. 2022-1-CY02-KA210-YOU-000083698 RESEARCH AND EDUCATION OF SOCIAL EMPOWERMENT AND TRANSFORMATION-RESET LTD “Enhancing young people’s environmental agency through the use of arts – ENVIRONART” 72.00 €60.000,00
7. 2022-1-CY02-KA210-YOU-000081378 MAKING ART MEETING ART (M.A.M.A) LTD “PROmotion of SEEDs BIOdiversity and Culture through cOOKing” 70.00 €60.000,00
8. 2022-1-CY02-KA210-YOU-000081501 Network for European Citizenship and Identity “Jobs in Blocks!” 67.00 €60.000,00
9. 2022-1-CY02-KA210-YOU-000084829 Xavia “Foods For Future” 65.00 €60.000,00
10. 2022-1-CY02-KA210-YOU-000084930 BLUE CHERRY ACADEMY FOR YOUTH AND ADULTS “(R)ENGAGED YOUTH” 64.00 €60.000,00
11. 2022-1-CY02-KA210-YOU-000084424 ARGONAFTES “Entrepreneurship and Youth” 63.00 €60.000,00

 

 1. ΚΑ220 – Συμπράξεις Συνεργασίας
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. 2022-1-CY02-KA220-YOU-000087242 EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS “Make Music Together” 72.00 €250.000,00
2. 2022-1-CY02-KA220-YOU-000086938 FREDERICK UNIVERSITY “Claiming open green public spaces as a safe haven for young people to meet-up upskill” 71.00 €250.000,00
3. 2022-1-CY02-KA220-YOU-000085132 3on3 Cyprus LTD “Forging the inclusion of persons with disabilities in climate action through 3×3 basketball urban sport” 71.00 €250.000,00
4. 2022-1-CY02-KA220-YOU-000087048 A.B. INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT LTD “The Green Project” 70.00 €250.000,00
5. 2022-1-CY02-KA220-YOU-000088735 NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI “CREATIVE TRAINING FOR RE-LAUNCH & RESILIENCE” 69.00 €250.000,00
6. 2022-1-CY02-KA220-YOU-000089629 Vernian RTI “Technology and citizenship against climate change” 67.00 €250.000,00
7. 2022-1-CY02-KA220-YOU-000087821 Cross Culture International Foundation Cyprus “Youth Generation for industry 4.0” 64.00 €250.000,00
8. 2022-1-CY02-KA220-YOU-000085103 MindSpin “e-DUCATED” 63.00 €120.000,00
9. 2022-1-CY02-KA220-YOU-000089159 DOUMAG LTD “Promoting Entrepreneurship among Young People with Migrant Background, focusing on the Trade of Natural Products” 63.00 €120.000,00

 

Αιτήσεις που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ
 1. ΚΑ210 – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας – €30,000
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. 2022-1-CY02-KA210-YOU-000081646 KIPRIAKOS ORGANISMOS KENTRON NEOTITAS KOKEN LTD “Resilience and Adaptability in Youth: Raising awareness and developing skills amidst the Covid-19 crisis.” 77.00 € 30.000,00

 

 1. ΚΑ210 – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας – €60,000
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. 2022-1-CY02-KA210-YOU-000084170 RISC Research & Innovation Center for Social and Educational Sciences “Training Young People on Sexually Related Online Risks & Threats” 85.00 60.000,00

 

2. 2022-1-CY02-KA210-YOU-000083292 Key Innovations Cyprus Ltd “Fostering the employability opportunities of young NEETs through eco-activities for digital and entrepreneurial competences” 83.00 60.000,00

 

 1. ΚΑ220 – Συμπράξεις Συνεργασίας
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. 2022-1-CY02-KA220-YOU-000088220 RESEARCH AND EDUCATION OF SOCIAL EMPOWERMENT AND TRANSFORMATION-RESET LTD “Developing a gamified tool for enhancing youth entrepreneurial skills – GameYES” 82.00 250.000,00
2. 2022-1-CY02-KA220-YOU-000086328 HEARTHANDS SOLUTIONS LIMITED “Enhancing Employability of Youth in Cultural and Creative Industries” 80.00 250.000,00
3. 2022-1-CY02-KA220-YOU-000084991 C.I.P. CITIZENS IN POWER “Embracing Gender Oriented Approach for Entrepreneurial Growth through the Lens of Intersectionality and Applauding the Virtues of Mistakeful Learning” 73.00 250.000,00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

 2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων – 05 Οκτωβρίου 2021)

Βασική Δράση 1

Αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
2021-2-CY02-KA152-YOU-000038523 FILOI ATOMON ME IDIKES ANAGGES – H AGAPI “Μένουμε σπίτι” εξαιτίας του κορονοϊού, αλλά δεν μένουμε χωρίς δραστηριότητες και κοινωνικές δράσεις!” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους -«Ανταλλαγές νέων»
2021-2-CY02-KA152-YOU-000038551 Organization for Promotion of European Issues “Re-waste Hierarchy for Young Entrepreneur” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων»
2021-2-CY02-KA152-YOU-000038835 Network for European Citizenship and Identity “Think before you say Yes – Prevention on Drugs” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων»
2021-2-CY02-KA152-YOU-000039265 CULTURAL INTERACTION “Και μετά ήρθα με βάρκα…” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων»
2021-2-CY02-KA152-YOU-000039637 Youth Dynamics “CELEBRATE ERASMUS” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων»
2021-2-CY02-KA153-YOU-000047901 INNOVATION MOMENTUM EMEA LTD “Sustainable Entrepreneurship – Driving Development for Non – Urban areas through Innovative Initiatives” ΚΑ153-YOU- Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας
Αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατά την ποιοτική αξιολόγηση επειδή δεν συγκέντρωσαν την απαραίτητη βαθμολογία
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
2021-2-CY02-KA152-YOU-000040735 Fabrika Kollektiv “Elements of Change” KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων»
2021-2-CY02-KA153-YOU-000038140 POLITISTIKO ERGASTIRI AYION OMOLOYITON “IN THE KINGDOM OF VOLUNTEERING and Beyond: THE MENTOR’S JOURNEY” ΚΑ153-YOU- Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας
Αιτήσεις σε λίστα αναμονής λόγω μη διαθεσιμότητας κονδυλίων στο συγκεκριμένο κύκλο
 1. ΚΑ152 – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές Νέων»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2021-2-CY02-KA152-YOU-000039903 Filodasikos Syndesmos Agrou “Change minds, not the Climate” 71.00
2021-2-CY02-KA152-YOU-000039603 Youth Dynamics “Young people and technology addiction” 71.00
2021-2-CY02-KA152-YOU-000039929 Filodasikos Syndesmos Agrou “Ανάπτυξη ψηφιακών και μαλακών δεξιοτήτων  για την Νεολαία” 69.00
2021-2-CY02-KA152-YOU-000039937 Ayii Anargiri of Larnaca Youth United (Enosi Neon Agion Anargiron Larnacas) “Hero of my life” 69.00
2021-2-CY02-KA152-YOU-000040457 Fabrika Kollektiv “Building Rainbows: ART as a Mediator of PEACE” 67.00
2021-2-CY02-KA152-YOU-000040488 Between Us Cyprus “mentALL AND physicALL HEALTH” 66.00
2021-2-CY02-KA152-YOU-000037940 ARGONAFTES “Dance To The Sound” 60.00
 1. ΚΑ153 – Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2021-2-CY02-KA153-YOU-000038669 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “Innovate To Elevate (INTEL)” 71.00
2021-2-CY02-KA153-YOU-000038061 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “Digital Empathy” 70.00
2021-2-CY02-KA153-YOU-000040284 POLITISTIKO ERGASTIRI AYION OMOLOYITON “HOME (House of Multiplying Europe) Training Course” 70.00
2021-2-CY02-KA153-YOU-000038070 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “Re-Establish Diversity and Inclusion in Environmental Locations (REDIEL)” 68.00

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

 1. KA152 – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές Νέων»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2021-2-CY02-KA152-YOU-000039723 Youth Dynamics “Youth 4 Peace” 82.00 32.197,00
2021-2-CY02-KA152-YOU-000039318 Organization for Promotion of European Issues “Act for Good” 81.00 26.655,00
2021-2-CY02-KA152-YOU-000040437 ARGONAFTES “United Against Hate-Speech” 80.00 33.242,00
2021-2-CY02-KA152-YOU-000039879 SOMATEIO ERASITECHNON DROMEON PERIKLIS DEMETRIOU “Healthy habits, for healthy life” 76.00 31.827,00
2021-2-CY02-KA152-YOU-000039232 POLITISTIKOS LAOGRAFIKOS OMILOS DASOUS ACHNAS “Human Flow” 75.00 28.013,00
2021-2-CY02-KA152-YOU-000038913 Youth Flair “Key to self-EUwareness” 74.00 23.626,00
2021-2-CY02-KA152-YOU-000037939 ARGONAFTES “Youth4Inclusion” 74.00 24.916,00
2021-2-CY02-KA152-YOU-000039213 POLITISTIKOS LAOGRAFIKOS OMILOS DASOUS ACHNAS “Find Your Way” 73.00 24.114,00
2021-2-CY02-KA152-YOU-000040111 Cross Culture International Foundation Cyprus “Protecting Our Planet starts with you” 72.00 19.709,00

 

 1. KA153 – Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2021-2-CY02-KA153-YOU-000039953 Ayii Anargiri of Larnaca Youth United (Enosi Neon Agion Anargiron Larnacas) “Give Peace a Chance” 86.00 € 31.436,00

 

2021-2-CY02-KA153-YOU-000038925 Moufflons “Utilization of Sport in Context of Youth Work” 83.00 € 24.696,00

 

2021-2-CY02-KA153-YOU-000040435 Ayii Anargiri of Larnaca Youth United (Enosi Neon Agion Anargiron Larnacas) “Empowering youth employ-ability” 80.00 € 32.092,00

 

2021-2-CY02-KA153-YOU-000039456 ARGONAFTES “He+roes Against Discrimination” 78.00 € 24.657,00

 

2021-2-CY02-KA153-YOU-000038820 Organization for Promotion of European Issues “Building youth online Identity for better employability” 75.00 € 23.526,00

 

2021-2-CY02-KA153-YOU-000039462 IDRYMA ERGODOTISIS EKPEDEFSIS NEOLEAS “EU teams for EU dreams” 75.00 € 25.198,00

 

2021-2-CY02-KA153-YOU-000038905 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “Project Name: Youth workers LAB – Business in digital age (LAMBIDA)” 75.00 € 59.854,00

 

2021-2-CY02-KA153-YOU-000039444 Dione Youth Organization “PIFI: Promote inclusion, fight intolerance!” 73.00 € 25.970,00

 

 

 1. KA154 – Δραστηριότητες συμμετοχής των νέων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2021-2-CY02-KA154-YOU-000038502 Active Zone Outdoor “Youth Goes Blue” 91.00 46.000,00
2021-2-CY02-KA154-YOU-000039769 Youth Dynamics “Οι Νέοι συναντουν τα Youth Goals” 84.00 28.000,00
2021-2-CY02-KA154-YOU-000039700 Evropaeeko Keenovuleeo Neon Keepru (European Youth Parliament Cyprus) “National Session of EYP Cyprus 2022” 81.00 23.000,00
2021-2-CY02-KA154-YOU-000039678 Youth Dynamics “Get Involved” 73.00 52.917,00
2021-2-CY02-KA154-YOU-000040886 EDON LEMESOU “Ελληνοκύπριου και Τουρκοκύπριοι νέοι, μαζί για την υγεία μας” 64.00 17.000,00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

 2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων – 05 Νοεμβρίου 2021

Βασική Δράση 2 –Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας & Συμπράξεις Συνεργασίας

Αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατά την ποιοτική αξιολόγηση επειδή δεν συγκέντρωσαν την απαραίτητη βαθμολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
2021-2-CY02-KA210-YOU-000047926 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “Co-Feel” ΚΑ210 – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας
2021-2-CY02-KA210-YOU-000047816 ANDREAS PAPATHOMAS LIMITED “Summer Entrepreneurial Campus for youth” ΚΑ210 – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας
2021-2-CY02-KA220-YOU-000048761 DOREA INTERNATIONAL RESEARCH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT CENTRE LTD “Using food as a communication tool” ΚΑ220 – Συμπράξεις Συνεργασίας

 

Αιτήσεις σε λίστα αναμονής λόγω μη διαθεσιμότητας κονδυλίων στο συγκεκριμένο κύκλο

 

ΚΑ210 – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας – €60,000
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2021-2-CY02-KA210-YOU-000050008 EFTOPIA LTD “Cultural and Creative sector’s Upskilling” 73.00
2021-2-CY02-KA210-YOU-000051057 MindSpin “Union of Equality” 73.00
2021-2-CY02-KA210-YOU-000049383 Xavia “LOW K -” 70.00
2021-2-CY02-KA210-YOU-000050749 CODECA: Center for Social Cohesion, Development and Care “Art 4 Equality” 68.00
2021-2-CY02-KA210-YOU-000048334 RITE Research Institute for Technological Evolution “E-learning cooperation: Fostering entrepreneurship education for women through mindfulness methodology” 67.00

 

ΚΑ220 – Συμπράξεις Συνεργασίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2021-2-CY02-KA220-YOU-000048789 C.I.P. CITIZENS IN POWER “Youth as citizen scientists and social innovators in remote European coastal regions” 73.00
2021-2-CY02-KA220-YOU-000049802 T.R.I Technologos Research and Innovation Services LTD “Interactive GDPR Education Intervention” 73.00
2021-2-CY02-KA220-YOU-000049435 A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd “e-HUBS: Strengthening the Employability of Young Refugees/Migrants and Upgrading Youth Work Through the Introduction of Emerging Technologies” 72.00
2021-2-CY02-KA220-YOU-000048722 DEKAPLUS BUSINESS SERVICES LTD “Educating Young and Novice Drivers towards a Safer, Responsible and Mindful Culture on European Roads” 70.00
2021-2-CY02-KA220-YOU-000051154 NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI “Superheroes” 69.00
2021-2-CY02-KA220-YOU-000048059 IMS Research & Development Center “Digital skills development for youth with fewer opportunities and NEETs” 68.00
2021-2-CY02-KA220-YOU-000050004 Dione Youth Organization “Youth citizenship through shared experiences with seniors” 67.00
2021-2-CY02-KA220-YOU-000050637 M.M.C MANAGEMENT CENTER LIMITED “Becoming Entrepreneur” 66.00
2021-2-CY02-KA220-YOU-000048583 Wisefour Innovation and Development Organisation Ltd “Sustainable integration in the labour market” 66.00
2021-2-CY02-KA220-YOU-000051147 NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI “Youth Empowerment through Sport” 62.00
2021-2-CY02-KA220-YOU-000049382 Xavia “Entrepreneurship and Employment of young people in Rural Tourism” 62.00
2021-2-CY02-KA220-YOU-000051575 Visual Voices “Places of Resistance: Curating Beyond Conflict” 60.00

 

Αιτήσεις που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

 

 1. ΚΑ210 – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας – €60,000
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2021-2-CY02-KA210-YOU-000049740 Active Zone Outdoor “Green Sport and Outdoor Activities for Environmental Awareness and Lifestyle” 86.00 60.000,00

 

2021-2-CY02-KA210-YOU-000050858 Inspiration Path “Weaving songs and stories” 85.00 60.000,00

 

2021-2-CY02-KA210-YOU-000051372 Stressball “12 Methods for Life – Helping vulnerable youth to be their best version” 80.00 60.000,00

 

2021-2-CY02-KA210-YOU-000049829 T.R.I Technologos Research and Innovation Services LTD “Mindfulness intervention for self awareness in youth through serious games” 74.00 60.000,00

 

2021-2-CY02-KA210-YOU-000050358 Room For Art “ARTiculate – an Alternative Approach for Participation in Democratic Life” 74.00 60.000,00

 

 

 1. ΚΑ220 – Συμπράξεις Συνεργασίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2021-2-CY02-KA220-YOU-000048724 RISC Research & Innovation Center for Social and Educational Sciences “Training Young People on Augmented Reality Authoring Showcasing Intangible Cultural Assets as Use Cases” 91.00 208.463,00
2021-2-CY02-KA220-YOU-000049349 ORGANISMOS KOINONIKIS POLITIKIS KAI DRASIS “Heightening the Engagement of Youth” 82.00 279.622,00
2021-2-CY02-KA220-YOU-000050282 ANAPTYXIAKI ETAIREIA LEFKOSIAS (ANEL) LTD “ScaleUPcycling – Youth competence development on reuse and upcycling” 82.00 204.780,00
2021-2-CY02-KA220-YOU-000049194 CYPRUS ORGANIZATION FOR SUSTAINABLE EDUCATION AND ACTIVE LEARNING (S.E.A.L CYPRUS) “Building skills and self-confidence of NEETs through podcasts” 75.00 168.837,00
2021-2-CY02-KA220-YOU-000047929 Youth Dynamics “Entrepreneurship is Online” 74.00 196.744,00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

 1ου κύκλου υποβολής αιτήσεων – 20 Μαΐου 2021)

Βασική Δράση 2 –Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας & Συμπράξεις Συνεργασίας

Πίνακας αιτήσεων σε λίστα αναμονής λόγω μη διαθεσιμότητας κονδυλίων στο συγκεκριμένο κύκλο

ΚΑ210 – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας – €30,000

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2021-1-CY02-KA210-YOU-000033866 Oxygono “Gender equality awareness in policy making for inclusive growth” 74.00

ΚΑ210 – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας – €60,000

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2021-1-CY02-KA210-YOU-000031085 Room For Art “ARTiculate – an Alternative Approach for Participation in Democratic Life” 82.00
2021-1-CY02-KA210-YOU-000033920 MAP Innovation Ltd “Creation of a pre-acceleration programmer for startups in the agrifood sector” 81.00
2021-1-CY02-KA210-YOU-000035404 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “Co-Feel” 78.00
2021-1-CY02-KA210-YOU-000030998 Young Professional Development Society Cyprus (YPDSC) “Learn about finance for youth” 76.00

 

ΚΑ220 – Συμπράξεις Συνεργασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2021-1-CY02-KA220-YOU-000029054 RESEARCH AND EDUCATION OF SOCIAL EMPOWERMENT AND TRANSFORMATION-RESET LTD “A Gamified response to Radicalization, among Marginalized Youth – GaRMa” 86.00
2021-1-CY02-KA220-YOU-000028753 C.F.C.D.C.  CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CYPRUS “Innovating Creative Practice: Empowering young creatives to address socio-economic challenges through uncovering alternative practices” 85.00
2021-1-CY02-KA220-YOU-000028873 RISC Research & Innovation Center for Social and Educational Sciences “Training Young People on Augmented Reality Authoring Showcasing Intangible Cultural Assets as Use Cases” 84.00
2021-1-CY02-KA220-YOU-000028819 ARKTINOS PUBLICATIONS LTD “Media Literacy: Young Journalists fighting climate change through Ecology Science, Technology, Engineering, Arts and Humanities and Mathematics – MeLi” 83.00
2021-1-CY02-KA220-YOU-000029972 NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI “MY PLAN” 82.00
2021-1-CY02-KA220-YOU-000028501 C.I.P. CITIZENS IN POWER “FoodE: From Food Loss to Food Entrepreneurship – Youth initiatives for sustainable development” 81.00
2021-1-CY02-KA220-YOU-000028945 G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LIMITED “Support Young Women and Professionals in the field of Alternative and Sustainable Tourism” 80.00
2021-1-CY02-KA220-YOU-000028767 NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI “Engaging Young Artists in post-COVID-19 Economy” 79.00
2021-1-CY02-KA220-YOU-000029119 ORGANISMOS KOINONIKIS POLITIKIS KAI DRASIS “Heightening the Engagement of Youth” 77.00
2021-1-CY02-KA220-YOU-000029285 Dione Youth Organization “Helping Hands” 76.00
2021-1-CY02-KA220-YOU-000028587 DOUMAG LTD “Promoting Entrepreneurship among Young People with Migrant Background, focusing on the Trade of Natural Products” 75.00
2021-1-CY02-KA220-YOU-000029025 NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI “Utilization of Sport in Context of Youth Work” 74.00
2021-1-CY02-KA220-YOU-000028601 AK ANAGLYFO CONSULTING LTD “Upcycle in Youth Work” 73.00

 

Πίνακας αιτήσεων που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΚΑ210 – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας – €30,000

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2021-1-CY02-KA210-YOU-000030452 MindSpin “Balance up coordinati-ON” 85.00 € 30.000,00

ΚΑ210 – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας – €60,000

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2021-1-CY02-KA210-YOU-000027487 Sistema Cyprus “Music for Active Citizenship: a Young Music Mentors Programme – MAC” 90.00 60.000,00

 

2021-1-CY02-KA210-YOU-000029970 POLITISTIKO ERGASTIRI AYION OMOLOYITON “Beacon of Values” 84.00 60.000,00

 

ΚΑ220 – Συμπράξεις Συνεργασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2021-1-CY02-KA220-YOU-000029183 HFC HOPE FOR CHILDREN CRC POLICY CENTER “At-risk youth transitioning into Adulthood through social Circus Training” 91.00 240.377,00
2021-1-CY02-KA220-YOU-000029171 Cross Culture International Foundation Cyprus “Green Entrepreneurship for the Future” 90.00 190.186,00
2021-1-CY02-KA220-YOU-000028987 Emporiko kai Biomixaniko Epimelitirio Lefkosias “Empowering Culture through Business: Introducing Business Academies for Culture and Creative Young Professionals in rural and remote areas” 89.00 207.445,00
2021-1-CY02-KA220-YOU-000029051 CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-CARDET “Digital Youth: Preparing Youth Workers for a Digital World” 88.00 162.210,00
2021-1-CY02-KA220-YOU-000029186 Dione Youth Organization “Youth sports for breaking cultural barriers and active citizenship” 87.00 169.784,00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

 1ος κύκλος υποβολής αιτήσεων – καταληκτική ημερομηνία 18 Μαΐου 2021

Αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας

ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
KA152-YOU Σχέδια Κινητικότητας για Νέους -«Ανταλλαγές νέων» 2021-1-CY02-KA152-YOU-000018526 Leaders of Change “Επικίνδυνες προθέσεις”
KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» 2021-1-CY02-KA152-YOU-000011722 Young Professional Development Society Cyprus (YPDSC) “One Nation – Many Identities”
KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» 2021-1-CY02-KA152-YOU-000006858 Achna Forest Cultural Group “Find Your Way”
ΚΑ153-YOU- Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας 2021-1-CY02-KA153-YOU-000012014 Ayii Anargiri of Larnaca Youth United (Enosi Neon Agion Anargiron Larnacas) “One thing you can’t hide”
ΚΑ153-YOU- Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας 2021-1-CY02-KA153-YOU-000006712 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “Green Innovation and Circular Economy (GICE)”
ΚΑ153-YOU- Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας 2021-1-CY02-KA153-YOU-000011949 Cross Culture International Foundation Cyprus “Women’s Empowerment and Representation”
ΚΑ153-YOU- Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας 2021-1-CY02-KA153-YOU-000010262 POLITISTIKO ERGASTIRI AYION OMOLOYITON “IN THE KINGDOM OF VOLUNTEERING and Beyond: THE MENTOR’S JOURNEY”
ΚΑ153-YOU- Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας 2021-1-CY02-KA153-YOU-000019633 IDRYMA ERGODOTISIS EKPEDEFSIS NEOLEAS (IEEN) “Teamwork in youth work”

Αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατά την ποιοτική αξιολόγηση επειδή δεν συγκέντρωσαν την απαραίτητη βαθμολογία

ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» 2021-1-CY02-KA152-YOU-000007030 Organization for Promotion of European Issues “Act for Good”
KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» 2021-1-CY02-KA152-YOU-000003233 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “Circular Economy and the 7 R’s that are must for Healthy Environment”
KA152-YOU – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές νέων» 2021-1-CY02-KA152-YOU-000003316 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “GAMIFIGATION and CRITICAL THINKING”
ΚΑ153-YOU- Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας 2021-1-CY02-KA153-YOU-000012192 Ayii Anargiri of Larnaca Youth United (Enosi Neon Agion Anargiron Larnacas) “Countryside”
KA154-YOU – Δραστηριότητες συμμετοχής των νέων 2021-CY02-KA154-YOU-000012816 Youth Dynamics “Οι Νέοι συναντούν τα Youth Goals”
KA154-YOU – Δραστηριότητες συμμετοχής των νέων 2021-1-CY02-KA154-YOU-000035726 Youth Dynamics “Get involved”
KA154-YOU – Δραστηριότητες συμμετοχής των νέων 2021-1-CY02-KA154-YOU-000021056 EDON LEUKOSIAS – KERYNEIAS “Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι νέοι ενωμένοι στον κοινό αγώνα εναντίον των εξαρτήσεων, για τη νεολαία!”
KA154-YOU – Δραστηριότητες συμμετοχής των νέων 2021-1-CY02-KA154-YOU-000011331 HISTORICAL LABOUR MUSEUM (PEO) “ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΝΕΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ, ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ”

Αιτήσεις σε λίστα αναμονής λόγω μη διαθεσιμότητας κονδυλίων στο συγκεκριμένο κύκλο

ΚΑ152 – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές Νέων»

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. 2021-1-CY02-KA152-YOU-000012408 CULTURAL INTERACTION “Και μετά ήρθα με βάρκα…” 81.00
2. 2021-1-CY02-KA152-YOU-000011533 Youth Dynamics “Celebrating ERASMUS” 81.00
3. 2021-1-CY02-KA152-YOU-000011084 Filodasikos Syndesmos Agrou “Ψηφιακές και μαλακές δεξιότητες και ικανότητες για την Νεολαία” 80.00
4. 2021-1-CY02-KA152-YOU-000007285 Cross Culture International Foundation Cyprus “Protecting Our Planet starts with you” 79.00
5. 2021-1-CY02-KA152-YOU-000012005 Ayii Anargiri of Larnaca Youth United (Enosi Neon Agion Anargiron Larnacas) “Hero of my life” 78.00
6. 2021-1-CY02-KA152-YOU-000019432 FILOI ATOMON ME IDIKES ANAGGES – H AGAPI “Μένουμε σπίτι” εξαιτίας του κορονοϊού, αλλά δεν μένουμε χωρίς δραστηριότητες και κοινωνικές δράσεις!” 75.00
7. 2021-1-CY02-KA152-YOU-000009811 Dione Youth Organization “Another Opening, Another Show” 73.00
8. 2021-1-CY02-KA152-YOU-000012411 CULTURAL INTERACTION “Ο δρόμος της ειρήνης” 62.00

ΚΑ153 – Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 2021-1-CY02-KA153-YOU-000010386 POLITISTIKO ERGASTIRI AYION OMOLOYITON “HOME (House of Multiplying Europe) Training Course” 75.00
2 2021-1-CY02-KA153-YOU-000007286 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “Youth workers LAB – Business in digital age” 75.00
3 2021-1-CY02-KA153-YOU-000035859 Moufflons “Utilization of Sport in Context of Youth Work” 69.00
4 2021-1-CY02-KA153-YOU-000021280 PLANBE PLAN IT BE IT “Upcycle in Youth Work” 62.00

Αιτήσεις που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΚΑ151 – Διαπιστευμένα σχέδια για κινητικότητα των νέων

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. 2021-1-CY02-KA151-YOU-000005619 CYPRUS ORGANIZATION FOR SUSTAINABLE EDUCATION AND ACTIVE LEARNING 70.960,00
2. 2021-1-CY02-KA151-YOU-000007121 Network for European Citizenship and Identity 89.260,00

 

KA152 – Σχέδια Κινητικότητας για Νέους – «Ανταλλαγές Νέων»

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. 2021-1-CY02-KA152-YOU-000007048 Organization for Promotion of European Issues “Bridge to the Future” 88.00 26.465,00
2. 2021-1-CY02-KA152-YOU-000020400 Achna Forest Cultural Group “Human Flow” 87.00 € 28.013,00
3. 2021-1-CY02-KA152-YOU-000007749 NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI “Eco-Together” 87.00 44.420,00
4. 2021-1-CY02-KA152-YOU-000011065 Filodasikos Syndesmos Agrou “Youth change for climate action” 86.00 32.650,00
5. 2021-1-CY02-KA152-YOU-000012012 Ayii Anargiri of Larnaca Youth United (Enosi Neon Agion Anargiron Larnacas) “Could you be loved and be loved?” 85.00 40.634,00
6. 2021-1-CY02-KA152-YOU-000011647 NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI “A new black. Sustainability as a living paradigm” 84.00 28.523,00
7. 2021-1-CY02-KA152-YOU-000011534 Youth Dynamics “Youth vs Disinfo” 83.00 29.608,00
8. 2021-1-CY02-KA152-YOU-000020085 Fabrika Kollektiv “BALANCE in mo · tion” 82.00 30.109,00
9. 2021-1-CY02-KA152-YOU-000010525 SOMATEIO ERASITECHNON DROMEON PERIKLIS DEMETRIOU “Empowering Diversity and Tolerance” 82.00 31.060,00

 

KA153 – Σχέδια Κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. 2021-1-CY02-KA153-YOU-000003461 Youth Flair “Treasure Hunting Games and Creative Communication” 87.00 € 27.390,00

 

2. 2021-1-CY02-KA153-YOU-000003570 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “RE-Connect with Nature protecting the Environment For Inner Health” 84.00 € 41.036,00

 

3. 2021-1-CY02-KA153-YOU-000011526 Youth Dynamics “Leadership Skills Development for youth workers” 82.00 € 32.625,00

 

4. 2021-1-CY02-KA153-YOU-000020873 Steps for Youth “Inside YouthWork Toolbox” 79.00 € 21.797,00

 

KA154 – Δραστηριότητες συμμετοχής των νέων

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. 2021-1-CY02-KA154-YOU-000012229 Evropaeeko Keenovuleeo Neon Keepru (European Youth Parliament Cyprus) “National Session of EYP Cyprus 2021” 73.00 20.000,00

Κατεβάστε το αρχείο με τις αποφάσεις επιχορήγησης σχεδίων της περιόδου 2014-2020

Πώς να υποβάλετε Ένσταση*

Εάν επιθυμείτε να προσφύγετε κατά της απόφασης που λαμβάνεται από την Εθνική Υπηρεσία του Προγράμματος Erasmus+: Νεολαία, σε σχέση με την αίτηση για χρηματοδότηση ή τη συμφωνία επιχορήγησης, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία προσφυγής.

*Σημειώστε ότι μπορείτε να υποβάλετε ένσταση μόνο αν πιστεύετε ότι η Εθνική Υπηρεσία δεν έχει ακολουθήσει τις σωστές διαδικασίες, όπως ορίζονται στη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  ή στις σχετικές οδηγίες που δημοσιεύει η Εθνική Υπηρεσία.
Τι είναι η Ένσταση

Η  Ένσταση ορίζεται ως το αίτημα για επανεξέταση της απόφασης που ελήφθη από την  Εθνική Υπηρεσία, σε περίπτωση που πιστεύετε ότι η Υπηρεσία δεν έχει ακολουθήσει ορθά τις διαδικασίες για την βαθμολόγηση ή / και στη παροχή ανατροφοδότησης/σχολίων πάνω σε απορριφθείσα  αίτηση σας, ή στον υπολογισμό του τελικού ποσού της επιχορήγησης εγκεκριμένης σας αίτησης. Για σκοπούς παροχής έννομης προστασίας, έχει οριστεί συγκεκριμένη διαδικασία προσφυγής, όπου απαιτείται από όσους προσφεύγουν σε Ένσταση, να δηλώνουν ρητά τα σημεία των διαδικασιών που πιστεύουν ότι δεν έχουν εφαρμοστεί από την Υπηρεσία και για τα οποία υποβάλλεται η Ένσταση.

Πότε πρόκειται για Ένσταση και πότε για Παράπονο

Αν κατά την Ένσταση δεν υποβληθούν συγκεκριμένα τεκμήρια ή απλά εκφράζεται δυσαρέσκεια σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων ή των τελικών απολογισμών, η Εθνική Υπηρεσία θα εκλαμβάνει την Ένσταση ως Παράπονο και θα προβαίνει στους ανάλογους χειρισμούς. Για να υποβάλετε παράπονο, μπορείτε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν Ένσταση

Αιτητές

Για τους αιτητές σχεδίων του Erasmus+: Νεολαία (δηλαδή για το πρόσωπο ή τον Οργανισμό που υποβάλλει σχέδιο στην Εθνική Υπηρεσία), Ενστάσεις θα εξετάζονται σε περιπτώσεις όπου ένα σχέδιο έχει απορριφθεί. Σημειώστε ότι η απόφαση για την αίτηση σας (δηλαδή αν εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε) μπορεί να αλλάξει μόνο σε περιπτώσεις όπου έγινε διοικητικό σφάλμα από μεριάς της Υπηρεσίας ή όπου οι δημοσιευμένες διαδικασίες δεν έχουν εφαρμοστεί με λεπτομέρεια. Σε αυτό το στάδιο, δεν μπορούν να γίνουν δεκτές πληροφορίες που δεν είχαν περιληφθεί στην αίτηση εξαρχής.

Δικαιούχοι

Για τους Δικαιούχους σχεδίων του Erasmus+: Νεολαία (δηλαδή για το πρόσωπο ή τον Οργανισμό που πρόκειται να υπογράψει συμφωνία επιχορήγησης που εκδόθηκε από την Εθνική Υπηρεσία), Ενστάσεις που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης θα εξετάζονται σε περιπτώσεις που πιστεύεται ότι έχουν γίνει λανθασμένοι υπολογισμοί. Σημειώστε ότι η απόφαση της Υπηρεσίας για το ύψος της επιχορήγησης θα επανεξετάζεται μόνο όταν έχει γίνει κάποιο διοικητικό λάθος ή σε περιπτώσεις όπου οι ειδικοί όροι και τα παραρτήματα της συμφωνίας επιχορήγησης δεν έχουν τηρηθεί.

Πότε να υποβάλετε Ένσταση

Μπορείτε να υποβάλετε μόνο μία Ένσταση για κάθε αίτηση ή σχέδιο σε κάθε φάση της διαδικασίας, δηλαδή είτε κατά την αξιολόγησης της αίτησης ή κατά την αξιολόγηση του τελικού απολογισμού του σχεδίου. Αν το σχέδιο σας μπει σε λίστα αναμονής, δεν υπάρχει επιπρόσθετη ευκαιρία για Ένσταση.

Πώς να υποβάλετε Ένσταση

Όλες οι Ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, κατεβάζοντας και συμπληρώνοντας τη «φόρμα υποβολής Ένστασης». Η συμπληρωμένη φόρμα, πρέπει ακολούθως να υποβάλλεται στην Εθνική Υπηρεσία με τους τρόπους που περιγράφονται εντός της αίτησης. Το χρονοδιάγραμμα υποβολής Ένστασης έχει ως ακολούθως:

 • Για Ενστάσεις πάνω στις αιτήσεις που έχουν κοπεί στο στάδιο της επιλεξιμότητας: μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε εσάς της απόφασης από την Εθνική Υπηρεσία
 • Για Ενστάσεις που αφορούν οποιαδήποτε άλλη απόφαση από την Εθνική Υπηρεσία: μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε εσάς της απόφασης από την Εθνική Υπηρεσία
 • Για Ενστάσεις που είναι πιο πολύπλοκες, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα σας κρατούμε ενήμερους για την πρόοδο των διαδικασιών εξέτασης τους.

Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία θα σας ενημερώνει για το χρονοδιάγραμμα και θα γίνεται προσπάθεια να ενημερώνεστε για τη λήψη της Ένστασης από την Υπηρεσία την ίδια ημέρα. Ο χειρισμός των Ενστάσεων θα γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον Οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Εθνικές Υπηρεσίες