Διαχείριση Σχεδίων

Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε από τη στιγμή που θα εγκριθεί το σχέδιο σας, μέχρι την υποβολή του τελικού του απολογισμού.

Οι γενικοί όροι (General Conditions) που ισχύουν για όλες τις συμφωνίες επιχορήγησης.

Webinars αναφορικά με τη διαχείριση σχεδίου Βασικής Δράσης 2.

Δεκέμβριος 2021

Φεβρουάριος 2021

Αν το σχέδιο σας έχει χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ, θα πρέπει να το δηλώνετε σε όλα τα σχετικά ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τον ορθό τρόπο επικοινωνίας και ορατότητας των χρηματοδοτημένων προγραμμάτων:

Επίσης, στα σχέδια σας, όταν χρησιμοποιείτε το έμβλημα της ΕΕ, θα πρέπει να περιλαμβάνετε disclaimer, (δήλωση αποποίησης ευθύνης) ως εξής:

Disclaimer

The contents of this publication are the sole responsibility of (name of the implementing partner) and do not necessarily reflect the opinion of the European Union. 

Ένας πλήρης οδηγός για την αποτελεσματική επικοινωνία και προβολή του σχεδίου σας και των αποτελεσμάτων του, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

PDF – English