Διαχείριση Σχεδίων

Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε από τη στιγμή που θα εγκριθεί το σχέδιο σας, μέχρι την υποβολή του τελικού του απολογισμού.

Οι γενικοί όροι (General Conditions) που ισχύουν για όλες τις συμφωνίες επιχορήγησης.

Στο βίντεο που ακολουθεί, μπορείτε να παρακολουθήσετε πρόσφατο webinar που διοργάνωσε η Εθνική Υπηρεσία αναφορικά με τη διαχείριση σχεδίου Βασικής Δράσης 2.

Αν το σχέδιο σας έχει χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ, θα πρέπει να το δηλώνετε σε όλα τα σχετικά ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα.

Επίσης, στα σχέδια σας, όταν χρησιμοποιείτε το έμβλημα της ΕΕ, θα πρέπει να περιλαμβάνετε disclaimer, (δήλωση αποποίησης ευθύνης) ως εξής:

Disclaimer

The contents of this publication are the sole responsibility of (name of the implementing partner) and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.