Τι είναι η δράση ένταξης DiscoverEU;

Η πρωτοβουλία DiscoverEU προσφέρει στους νέους την ευκαιρία να ανακαλύψουν την Ευρώπη. Όσοι δικαιούχοι νέοι, αφού κάνουν αίτηση απαντώντας ένα σύντομο και απλό κουίζ, κερδίσουν το ταξιδιωτικό πάσο DiscoverEU, μπορούν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη για έως και ένα μήνα – μόνοι ή σε ομάδα, με τρένο, ή εάν χρειάζεται με άλλο μεταφορικό μέσο.

Ωστόσο, το DiscoverEU με την κεντρική του διαδικασία δεν είναι εξίσου προσβάσιμο σε όλους τους νέους. Έτσι, η δράση ένταξης DiscoverEU προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες που χρειάζονται υποστήριξη στον σχεδιασμό, τη διοργάνωση και την πραγματοποίηση ενός τέτοιου ταξιδιού, να μπορούν επίσης να βιώσουν την εμπειρία αυτήν.

Για τη δράση ένταξης DiscoverEU οι νέοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι απευθείας αίτηση. Αντίθετα, η αίτηση υποβάλλεται, και το ταξίδι διοργανώνεται, από οργανώσεις που ασχολούνται με τη νεολαία και άτυπες ομάδες νέων.

Για τις οργανώσεις που ασχολούνται με τη νεολαία η δράση ένταξης DiscoverEU είναι μια συμπληρωματική πρόταση σε αυτά που προσφέρουν ήδη. Η δράση αυτή μπορεί να διευκολύνει την είσοδο και σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα για τη νεολαία του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Η «δράση ένταξης DiscoverEU» έχει ως στόχο:
 • να προσεγγίσει τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες που δεν θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση με δική τους πρωτοβουλία εξαιτίας κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών, γεωγραφικών, υγειονομικών ή άλλων εμποδίων
 • να υπερβεί τα εμπόδια που εμποδίζουν τους νέους αυτούς να συμμετάσχουν άμεσα στον γύρο υποβολής γενικών αιτήσεων DiscoverEU και να παράσχει την αναγκαία υποστήριξη που χρειάζονται για να μπορέσουν να ταξιδέψουν
 • να ενεργοποιήσει και να ενισχύσει την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων με λιγότερες ευκαιρίες που συμμετέχουν στο DiscoverEU.

Σε μια δράση ένταξης Discover EU, ένας έως πέντε νέοι με λιγότερες ευκαιρίες από την ίδια χώρα συναντώνται για σύντομο χρονικό διάστημα για να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Τα ταξίδια πρέπει να πραγματοποιούνται σε τουλάχιστον μία χώρα διαφορετική από αυτήν στην οποία ξεκίνησαν το ταξίδι τους οι νέοι.

Η δράση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού DiscoverEU, καθώς και την παρακολούθηση μετά το ταξίδι. Οι νέοι που συμμετέχουν θα πρέπει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο σε όλα τα στάδια.

Εκτός από το ταξιδιωτικό πάσο, η χρηματοδότηση περιλαμβάνει και άλλη οργανωτική και ατομική υποστήριξη. Είναι δυνατή η συνεργασία με φορείς από άλλες χώρες, οι οποίοι υποστηρίζουν τους συμμετέχοντες στο ταξίδι τους.

*Μη επιλέξιμες δραστηριότητες για επιχορήγηση:

-ταξίδια για ακαδημαϊκές σπουδές, ανταλλαγές που αποσκοπούν σε οικονομικό κέρδος, καλλιτεχνικές περιοδείες, καταστατικές συνελεύσεις, σεμινάρια κατάρτισης από ενηλίκους σε νέους.

Προϋποθέσεις

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει:

 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ, δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο, κοινωνική επιχείρηση, κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 • μια άτυπη ομάδα νέων 13-30 χρονών,

που εδρεύει σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Διάρκεια σχεδίου: 3-18 μήνες

Τόπος/-οι σχεδίου: μετακινήσεις τουλάχιστον σε μία άλλη χώρα διαφορετική από εκείνη που ξεκίνησαν το ταξίδι τους οι συμμετέχοντες

Τα εισιτήρια interrail, τα οποία μπορείτε να ζητήσετε μέσω της δράσης ένταξης DiscoverEU, καλύπτουν 33 ευρωπαϊκές χώρες. Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

Αριθμός συμμετεχόντων και διάρκεια ανά μετακίνηση: 1-30 μέρες. Ο οργανισμός μπορεί να διοργανώσει διάφορες μετακινήσεις με 1-5 συμμετέχοντες συν επικεφαλής/συντονιστές/συνοδούς κατά τη διάρκεια του σχεδίου

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών/ομάδων: τουλάχιστον ένας οργανισμός ή ομάδα.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες: νέοι/νέες 18 ετών την ημέρα της αναχώρησης, με λιγότερες ευκαιρίες, που διαμένουν μόνιμα στη χώρα του οργανισμού αποστολής τους

Οι επικεφαλείς/συντονιστές/συνοδοί που θα συνοδεύουν θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Αιτήσεις:

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης ηλεκτρονικά έως τις ακόλουθες ημερομηνίες:

4 Οκτωβρίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 31ης Αυγούστου του επόμενου έτους.

Από το 2023 θα υπάρχουν δύο γύροι αιτήσεων ετησίως.

Κάντε αίτηση στη δράση ένταξης πατώντας εδώ

Ψάχνω τη γενική πρόσκληση του DiscoverEU

Κατευθυντήριες γραμμές και προϋποθέσεις χρηματοδότησης

Στον οδηγό του προγράμματος θα βρείτε μια λεπτομερή επισκόπηση των κατευθυντήριων γραμμών και των όρων χρηματοδότησης. Θα βρείτε επίσης όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να υποβάλετε την αίτησή σας.

Σύνδεσμοι DiscoverEU
 • Συχνές ερωτήσες και απαντήσεις
  Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση;

  Μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ, δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο, κοινωνική επιχείρηση, κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μια άτυπη ομάδα νέων 13-30 χρονών, που εδρεύει σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

  Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της γενικής πρόσκλησης για συμμετοχή στο Discover EU και της δράσης ένταξης Discover EU;

  Στη λεγόμενη Γενική Πρόσκληση, οι νέοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση απευθείας για το Discover EU ως μέρος μιας διαδικασίας κλήρωσης για να ταξιδέψουν στην Ευρώπη με ταξιδιωτικό πάσο Discover EU. Η αίτηση αφορά νέους που θέλουν να ταξιδέψουν μόνοι τους ή σε ομάδα έως πέντε ατόμων το πολύ. Αυτή η κλήρωση πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο (την άνοιξη και το φθινόπωρο) και πραγματοποιείται κεντρικά από την Επιτροπή της Ε.Ε.

  Η δράση ένταξης DiscoverEU είναι ανοιχτή σε οργανισμούς ή άτυπες ομάδες που υποστηρίζουν νέους στο ταξίδι τους που δεν θα έκαναν αίτηση μόνοι τους λόγω διαφόρων εμποδίων. Στο πλαίσιο της δράσης ένταξης, οι οργανώσεις ή οι άτυπες ομάδες υποστηρίζουν τους νέους στην προετοιμασία, τον προγραμματισμό και την οργάνωση και, εάν χρειαστεί, την υλοποίηση του ταξιδιού. Η προετοιμασία και η εφαρμογή πρέπει να είναι εθελοντική και εκτός σχολικού ωραρίου.

  Ποιος είναι ο ρόλος του αιτητή στη δράση ένταξης Discover EU;

  Τα καθήκοντα του αιτητή περιλαμβάνουν:
   Επιλογή ταξιδιωτών
   Βοήθεια προγραμματισμού για το ταξίδι
   (Βοήθεια με την) Προετοιμασία των οργανωτικών πτυχών του ταξιδιού
   Σχεδιασμός δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
   Αξιολόγηση (μαζί με τους ταξιδιώτες)
   Εάν είναι απαραίτητο, η παροχή συνοδού
   Ο βαθμός υποστήριξης, και το εάν είναι απαραίτητος ένας συνοδός, εξαρτάται κάθε φορά από τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

  Χρειάζεται να έχω κάποιο εταίρο;

  Όχι, μια αίτηση για τη δράση ένταξης DiscoverEU υποβάλλεται μόνο από οργανισμό ή άτυπη ομάδα με έδρα την Κύπρο.

  Από τί συνίσταται η χρηματοδότηση;

  Εκτός από το ταξιδιωτικό πάσο Discover EU για τους νέους ταξιδιώτες και, κατά περίπτωση, τους συνοδούς, υπάρχει πρόσθετη υποστήριξη για έξοδα ταξιδιού, οργανωτική υποστήριξη ανά συμμετέχοντα, ατομική υποστήριξη ανά συμμετέχοντα, υποστήριξη για πρόνοιες ένταξης καθώς και υποστήριξη για έκτακτες δαπάνες.
  Τί είναι ο κύκλος εκμάθησης;

  Ο κύκλος εκμάθησης είναι μια συνοδευτική δράση μάθησης για τους συμμετέχοντες στο DiscoverEU. Ο κύκλος εκμάθησης αποτελείται από τρεις ενότητες, μερικές από τις οποίες απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες-στόχους.

  (1) Οι Εθνικές Υπηρεσίες αναλαμβάνουν να παρέχουν πληροφόρηση στους ταξιδιώτες πριν από την αναχώρησή τους (pre-departure meetings). Αυτές οι συναντήσεις γίνονται στα ελληνικά.
  (2) Διεθνείς συναντήσεις – για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό ως μέρος του DiscoverEU και διαμένουν στην αντίστοιχη πόλη τη στιγμή της εκδήλωσης (meet-up). Το περιεχόμενο των συναντήσεων είναι η αμοιβαία γνωριμία και ανταλλαγή, ο προβληματισμός, η αλληλεπίδραση και η μάθηση σε διάφορα θέματα. Αυτές οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα αγγλικά.

  Η συμμετοχή σε αυτές τις δύο ενότητες είναι εθελοντική και είναι ανοιχτή σε όλους τους ταξιδιώτες DiscoverEU καθώς και σε ταξιδιώτες από τη δράση ένταξης DiscoverEU.

  (3) Συναντήσεις συντονισμού με πολλαπλασιαστές – για διαφορετικούς ενδιαφερόμενους φορείς για ενημέρωση, για το πρόγραμμα. Αυτές οι συναντήσεις γίνονται στα ελληνικά.

  Σε ποια ομάδα-στόχο ταξιδιωτών απευθύνεται η δράση ένταξης Discover EU;

  Οι συμμετέχοντες στη δράση ένταξης DiscoverEU πρέπει να είναι 18 ετών τη στιγμή της έναρξης του ταξιδιού.

  Η δράση ένταξης DiscoverEU απευθύνεται σε νέους για τους οποίους η Γενική Πρόσκληση δεν είναι εύκολα προσβάσιμη λόγω διαφόρων εμποδίων, π.χ. γιατί χρειάζονται υποστήριξη με την αίτηση ή την προετοιμασία του ταξιδιού, ή εξαιτίας αναγκαίας πιο δαπανηρής διαμονής ή ανάγκη για συνοδεία προσωπικού βοηθού, κ.ά.

  Σημείο αναφοράς είναι η περιγραφή των εμποδίων για τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες στον Οδηγό Προγράμματος (Μέρος Α, Προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus+, Ένταξη και Διαφορετικότητα).

  Υπάρχει κατώτατο ή ανώτατο όριο του αριθμού των εισιτηρίων που μπορούν να ζητηθούν κατά την αίτηση;

  Δεν υπάρχει ούτε ελάχιστος αριθμός ούτε προκαθορισμένο ανώτατο όριο για τον αριθμό των εισιτηρίων ανά αιτούντα. Μπορούν να ζητηθούν από ένα έως πέντε εισιτήρια ανά ταξιδιωτικό γκρουπ για τους συμμετέχοντες και, εάν είναι απαραίτητο, εισιτήρια για τους συνοδούς.

  Παραδείγματα για τη δράση ένταξης DiscoverEU
  Η δράση ένταξης DiscoverEU είναι μια νέα υπο-δράση του Erasmus+ και επομένως δεν υπάρχουν ακόμη παραδείγματα.

  Μια ποιοτική δράση ένταξης DiscoverEU πληροί τα παρακάτω:

   βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των νέων με λιγότερες ευκαιρίες (και των οργανώσεων που συμμετέχουν) οι οποίοι θα πρέπει να αναλάβουν ενεργό ρόλο σε όλα τα στάδια του έργου. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η εμπειρία μάθησης και ανάπτυξης
   περιλαμβάνει κατά προτίμηση διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες και βασίζεται σε αυτήν την ποικιλομορφία
   βασίζεται σε σαφώς προσδιορισμένες ανάγκες των νεαρών συμμετεχόντων
   διασφαλίζει ότι τα μη τυπικά και άτυπα μαθησιακά αποτελέσματα της εμπειρίας DiscoverEU των συμμετεχόντων αναγνωρίζονται και τεκμηριώνονται σωστά
   ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να προβληματιστούν για ευρωπαϊκά θέματα και αξίες.

  Οι οργανισμοί θα πρέπει να σχεδιάζουν προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς δραστηριότητες έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες και εμπλέκοντάς τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
  Μπορείτε να αντλήσετε ιδέες από την Ομάδα του DiscoverEU στο Facebook αλλά και από την πλατφόρμα των διεθνών συναντήσεων.