Οδηγός του Προγράμματος – Programme Guide (online version)

Εδώ θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις του “Οδηγού του Προγράμματος” (Programme Guide) καθώς και διάφορα έντυπα που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση και τη διαχείριση των σχεδίων σας.

Οδηγός Προγράμματος (ελληνικά)               Programme Guide (english)

                                         

Χρήσιμα Έντυπα όλων των Δράσεων

Χρήσιμα Έντυπα Βασικής Δράσης 2

Στους πιο κάτω συνδέσμους, μπορείτε να βρείτε διάφορα χρήσιμα έντυπα που μπορείτε να αξιοποιήσετε για την υλοποίηση σχεδίων της Βασικής Δράσης 2.