Εδώ θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις του “Οδηγού του Προγράμματος” (Programme Guide) για όλες τις χρονιές καθώς και διάφορα έντυπα που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση και τη διαχείριση των σχεδίων σας.

  • Οδηγός του Προγράμματος 2022  – Programme Guide 2022 (online version)
  • Οδηγός του Προγράμματος 2021 – Programme Guide 2021 (online version)

Οδηγός Προγράμματος  2021 (ελληνικά)               Programme Guide 2021 (english)

                                         


Χρήσιμα Έντυπα όλων των Δράσεων

Χρήσιμα Έντυπα Βασικής Δράσης 2

Στους πιο κάτω συνδέσμους, μπορείτε να βρείτε διάφορα χρήσιμα έντυπα που μπορείτε να αξιοποιήσετε για την υλοποίηση σχεδίων της Βασικής Δράσης 2.