Παρουσιάσεις

Πρόσκληση 2022

Βασικές Δράσεις 1 & 2

Πρόσκληση 2021

Βασική Δράση 1 – 21/4/21

Πρόσκληση 2021

Βασική Δράση 2 – 22/4/21

Εκδόσεις

Μία σειρά από άρθρα που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν μια βαθύτερη, πρακτική κατανόηση των νέων προτεραιοτήτων της ΕΕ για τη νεολαία και να βελτιώσουν την πτυχή της ενεργού συμμετοχής μέσα στις δραστηριότητες που υλοποιούνται.

Ένας πλήρης οδηγός για την αποτελεσματική επικοινωνία και προβολή του σχεδίου σας και των αποτελεσμάτων του.

PDF έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Αγγλικά.

handbook on ka2 funding model

Εγχειρίδιο για το νέο μοντέλο χρηματοδότησης σχεδίων της Βασικής Δράσης 2, για το 2022