Παρουσιάσεις

Πρόσκληση 2022

Βασικές Δράσεις 1 & 2

Πρόσκληση 2021

Βασική Δράση 1 – 21/4/21

Πρόσκληση 2021

Βασική Δράση 2 – 22/4/21

Εκδόσεις

Μία σειρά από άρθρα που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν μια βαθύτερη, πρακτική κατανόηση των νέων προτεραιοτήτων της ΕΕ για τη νεολαία και να βελτιώσουν την πτυχή της ενεργού συμμετοχής μέσα στις δραστηριότητες που υλοποιούνται.