Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους Τομείς της Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027. Η διαχείριση του Προγράματος γίνεται από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από τις Εθνικές Υπηρεσίες σε εθνικό.

Στην Κύπρο, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου έχει οριστεί ως η Εθνική Υπηρεσία διαχείρισης του κεφαλαίου Νεολαία του προγράμματος Erasmus+, αλλά και του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας είναι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εθνικής μας Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Λειτουργοί Νεολαίας

Βίκτωρας Κουντούρης | Τηλ.: 22402618 | E-mail: [email protected]

 • Συμπράξεις Συνεργασίας (ΒΔ2)
 • Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας (ΒΔ2)
 • Desk-checks & Final Reports

Ευαγγελία Μηχανικού | Τηλ.: 22402620 | E-mail: [email protected]

 • Κινητικότητα των Youth Workers (ΒΔ1)
 • Δραστηριότητες συμμετοχής των Νέων (ΒΔ1)
 • Διαπιστεύσεις Erasmus+ (ΒΔ1)

Μαρίνος Παύλου | Τηλ.: 25871470 | E-mail: [email protected]

 • DiscoverEU
 • Ανταλλαγές Νέων (ΒΔ1)
 • Eurodesk
 • Επικοινωνία και Πληροφόρηση
 • Τεχνική Υποστήριξη

Στέλλα Ρούσου | Τηλ.: 22402691 | E-mail: [email protected]

 • TCA Activities
 • Πρωτοβουλία “Role Models”

Γραμματειακή Υποστήριξη

Ανθούλα Αγαθοκλέους | Τηλ.: 22402644 | E-mail: [email protected]