Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους Τομείς της Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027. Η διαχείριση του Προγράματος γίνεται από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από τις Εθνικές Υπηρεσίες σε εθνικό.

Στην Κύπρο, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου έχει οριστεί ως η Εθνική Υπηρεσία διαχείρισης του κεφαλαίου Νεολαία του προγράμματος Erasmus+, αλλά και του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας είναι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εθνικής μας Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Λειτουργοί Νεολαίας

Μιχάλης Ελευθερίου | Τηλ.: 22402625 | E-mail: [email protected]

Ευαγγελία Μηχανικού | Τηλ.: 22402620 | E-mail: [email protected]

Μαρίνος Παύλου | Τηλ.: 25871470 | E-mail: [email protected]

Στέλλα Ρούσου | Τηλ.: 22402691 | E-mail: [email protected]

Γραμματειακή Υποστήριξη

Άντρια Τσουρή | Τηλ.: 22402614 | E-mail: [email protected]