Πλήρης οδηγός για όλη τη διαδικασία υποβολής αίτησης – διαχείρισης σχεδίων – υποβολής τελικών απολογισμών από την ΕΕ.

 

 

 

 

 

 

Erasmus+ and European Solidarity Corps Platform (EESCP)

Ξεκινήστε από εδώ! Το EESCP είναι η πλατφόρμα από την οποία μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και να διαχειριστείτε τα εγκεκριμένα σας σχέδια. Αυτή η πλατφόρμα αποτελεί το “single entry point” του προγράμματος. Δηλαδή, μέσω αυτής της πλατφόρμας μπορείτε να συνδέεστε σε όλα τα εργαλεία που περιγράφονται πιο κάτω, να βρίσκετε οδηγούς και πληροφορίες για όλα τα στάδια υποβολής αίτησης, διαχείρισης σχεδίων και υποβολής τελικού απολογισμού.

  • Σύνδεσμος για την πλατφόρμα (EESCP)

EU LOGIN

ORS (Organisation Registration System – Σύστημα Εγγραφής Οργανισμού)

My Projects – Υλοποίηση σχεδίων

Πρόκειται για το module της πλατφόρμας EESCP όπου καταχωρείτε όλα τα στοιχεία του σχεδίου σας και υποβάλλετε τελικό απολογισμό (αντίστοιχο του Mobility Tool+ για σχέδια 2021-2027)

 

Mobility Tool+ (Για σχέδια 2014-2020)