Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το round 1/ 2021 παίρνει παράταση για τη Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων. Συγκεκριμένα:

    • Σχέδια κινητικότητας νέων για διαπιστευμένες οργανώσεις [KA151-YOU]: Από 11 Μαΐου 2021 , παίρνει παράταση για 18 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 (ώρα Βρυξελλών)
    • Σχέδια κινητικότητας νέων – Ανταλλαγές Νέων [KA152-YOU]: Από 11 Μαΐου 2021 , παίρνει παράταση για 18 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 (ώρα Βρυξελλών)
    • Σχέδια κινητικότητας για εργαζόμενους στον τομέα της Νεολαίας [KA153-YOU]: Από 11 Μαΐου 2021 , παίρνει παράταση για 18 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 (ώρα Βρυξελλών)
    • Δραστηριότητες συμμετοχής νέων [KA154-YOU]: Από 11 Μαΐου 2021 , παίρνει παράταση για 18 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 (ώρα Βρυξελλών)