Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για τις Βασικές Δράσεις ΚΑ210 και ΚΑ220, κατά το 2ο γύρο υποβολής αιτήσεων του 2021, πήρε παράταση.

Νέα προθεσμία: 5 Νοεμβρίου 2021, 12:00μ. ώρα Βρυξελών. (13:00 ώρα Κύπρου)