Η Ευρωπαϊκή επιτροπή ανακοινώνει ότι λόγω των τεχνικών θεμάτων που επηρεάζουν την υποβολή αιτήσεων Βασικής Δράσης 2, (ΚΑ210, ΚΑ220) κατά την 1η καταληκτική ημερομηνία του 2023, η υποβολή αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τις 24 Μαρτίου 2023, στις 1 μ.μ. (ώρα Κύπρου).

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων δεν θα είναι διαθέσιμη σήμερα μεταξύ των ωρών 14:00 – 16:00