Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών Αξιολόγησης αιτήσεων και τελικών απολογισμών σχεδίων των προγραμμάτων «Erasmus+: Νεολαία» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης».

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών Αξιολόγησης Αιτήσεων των προγραμμάτων «Erasmus+: Νεολαία» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης». O ONEK είναι η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης και των δύο αυτών προγραμμάτων και δέχεται προτάσεις από τρίτους φορείς για επιχορήγηση των σχεδίων τους.

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην αγορά υπηρεσιών από πέντε (5) Εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα αναλάβουν την αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν στα προγράμματα «Erasmus+: Νεολαία», και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» καθώς και την αξιολόγηση των τελικών απολογισμών των εγκεκριμένων σχεδίων των δύο προγραμμάτων, για 36 μήνες.

Υποβολή προσφορών μέχρι 04/11/2022

Περισσότερες πληροφορίες, έγγραφα διαγωνισμού και υποβολή προσφοράς, στο eProcurement .