Εκπαιδευτική δραστηριότητα «Delving into Southern Innovative Practices» στη Λάρνακα, από τις 5 – 8 Ιουνίου 2023.

Στόχος της δραστηριότητας είναι η εξερεύνηση και η ενημέρωση των συνέδρων, μέσα από μία σειρά δια-δραστικών εργαστηρίων, γύρω από καινοτόμες πρωτοβουλίες και πρακτικές οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, τόσο των ίδιων των νέων όσο και των οργανώσεων τους, καθώς και τρόποι αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για υλοποίηση συναφών δράσεων.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η 7η Μαΐου 2023.